Offentlighet, sekretess och integritet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 20 mars 2022

Betänkande: Offentlighet, sekretess och integritet

Betänkande 2020/21:KU19

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU19)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns skäl att ta initiativ till de föreslagna förändringarna i motionerna.

Motionerna handlar exempelvis om handlingsoffentlighet i Advokatsamfundet, sekretess för uppgifter i våldtäktsdomar, sekretess för personuppgifter vid anmälan om matförgiftning och översyn av sekretesslagstiftningen för informationsutbyte mellan myndigheter.