Offentlighet, sekretess och integritet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 20 april 2022

Betänkande: Offentlighet, sekretess och integritet

Betänkande 2021/22:KU28

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet, (KU28)

Riksdagen sa nej till cirka tjugo förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om offentlighet, sekretess och integritet.

Motionerna handlar bland annat om en översyn av sekretessregleringen för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och ökad insyn i användningen av skattemedel.

Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom vissa av de områden som motionerna tar upp.