Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor (UbU5)

Andelen oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor har ökat från 10 procent år 2005 till 20 procent år 2009, enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort. Oförbrukade bidrag är bidrag som delats ut till ett forskningsprojekt men inte använts under det år som var avsett. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. En förklaring till att andelen oförbrukade bidrag har ökat är enligt regeringen att universiteten och högskolorna har gått över till nya redovisningsprinciper för indirekta kostnader. Regeringen har för avsikt att vidta två åtgärder med anledning av granskningen. Vetenskapsrådet ska få i uppdrag att i samverkan med de tre övriga forskningsråden samt universiteten och högskolorna utveckla rutinerna för utbetalning av forskningsstöd, så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Universiteten och högskolorna ska även få i uppdrag att utveckla sin redovisning av forskningsbidrag. I dag finns ingen samlad redovisning av inbetalade och förbrukade forskningsbidrag i universitetens och högskolornas årsredovisningar. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.