Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning ochutvisning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 13 november 2002

Betänkande: Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning ochutvisning

Betänkande 2002/03:SFU3

Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning (SfU3)

Den 1 december 2002 införs en ny grund för avvisning i utlänningslagen. Beslutet gör det möjligt att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning meddelat antingen av en annan stat som ingår i EU eller av Norge eller Island. Avvisning enligt denna grund ska prövas av Migrationsverket i första instans. Vidare beslutades att beslut om avvisning eller utvisning grundade på hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten under vissa förutsättningar ska få läggas till grund för beslut om återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd.