Övergripande miljöfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 11 augusti 2022

Betänkande: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2009/10:MJU14

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande miljöfrågor. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om mål och strategier för miljöpolitiken, svensk miljöpåverkan i ett internationellt perspektiv, anpassning av lagar till ekosystemtjänster och klimatmålet med mera. Andra motioner handlar om utbildning om ekosystemtjänster för lokala och regionala beslutsfattare, skydd av jordbruksmark och jämställdhetsintegrering i miljöpolitiken.