Polisfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 maj 2022

Betänkande: Polisfrågor

Betänkande 2021/22:JuU22

Uppmaningar till regeringen om olika polisfrågor (JuU22)

Riksdagen beslutade att rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om olika frågor som gäller polisens arbete och organisation. Uppmaningarna handlar i korthet om

  • antalet poliser
  • forensisk verksamhet
  • beredskapspolis
  • renodling av polisens arbetsuppgifter
  • förhör av misstänkta för sexualbrott
  • skydd av identitetsuppgifter
  • ordningsvakter
  • Tullverkets befogenheter.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 500 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 och 2020 om polisfrågor.