Politiken för global utveckling (PGU)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 14 maj 2022

Betänkande: Politiken för global utveckling (PGU)

Betänkande 2017/18:UU21

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU21)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU och genomförandet av Agenda 2030. Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. I skrivelsen redogör regeringen för sitt arbete med detta under åren 2016-2017.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som behandlades samtidigt.