Processrättsliga frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 5 maj 2021

Betänkande: Processrättsliga frågor

Betänkande 2020/21:JuU25

Åtta uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU25)

Riksdagen riktade åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i följande frågor:

  • En översyn av regelverket för förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
  • Utökade möjligheter till husrannsakan.
  • Ökad användning av tidiga förhör som bevisning i brottmål.
  • Införande av ett system med kronvittnen.
  • Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
  • En utvärdering av rätten till målsägandebiträde i överrätt.
  • Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
  • Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 140 motioner om processrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner bland annat med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.