Radio och tv i allmänhetens tjänst

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 april 2022

Betänkande: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Betänkande 2021/22:KrU3

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU3)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motionerna handlar bland annat om reformering av radio och tv i allmänhetens tjänst, beslut vid förhandsprövning och distributionsformer.

Anledningen till att riksdagen sa nej är främst att insatser har genomförts eller att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp.