Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen(vilande grundlagsbeslut)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 13 november 2002

Betänkande: Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen(vilande grundlagsbeslut)

Betänkande 2002/03:KU9

Ny revisionsmyndighet - ändringar i regeringsformen (KU9)

Riksdagen beslutade slutligt om ändringar i regeringsformen som behövs för att genomföra riksdagens beslut om en ny revisionsmyndighet under riksdagen, Riksrevisionen (se 2000/01:KU8 ). Lagen träder i kraft den 1 juli 2003 och en övergångsbestämmelse införs som bl.a. innebär att riksrevisorerna kan väljas före detta datum och delta i förberedelsearbetet. (Se även 2001/02:KU25 .)