Riktlinjer för energipolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 augusti 2022

Betänkande: Riktlinjer för energipolitiken

Betänkande 2008/09:NU25

Nya mål och riktlinjer för energipolitiken (NU25)

Riksdagen beslutade om nya mål för den svenska energipolitiken. År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent. Beslutet innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Vidare fastställdes en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Därutöver sa riksdagen nej till ett betydande antal energipolitiska motioner. Bland dessa fanns förslag om vind-, vatten- och kärnkraft samt om solenergi, fjärrvärme och naturgas.