Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 augusti 2022

Betänkande: Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

Betänkande 2008/09:MJU28

Nya mål för den svenska klimatpolitiken (MJU28)

Riksdagen beslutade om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. Mål för stora industrier och energiproduktion sätter EU-länderna gemensamt.