ROT-avdragets effekter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 31 oktober 2022

Betänkande: ROT-avdragets effekter

Betänkande 2001/02:SKU28

ROT-avdragets effekter (SkU28)

Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att noggrant analysera, följa upp och utvärdera kommande åtgärder liknande ROT-avdraget. I en sådan analys och utvärdering bör även ett genus- och jämställdhetsperspektiv vägas in. ROT-avdraget var en skattereduktion för reparation eller om- eller tillbyggnad som gällde under några år på 1990-talet och syftade till att få ned arbetslösheten inom byggsektorn.