Skärpta straff för grova trafikbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 20 april 2022

Betänkande: Skärpta straff för grova trafikbrott

Betänkande 2021/22:JuU10

Uppmaningar till regeringen om skärpta straff för grova trafikbrott (JuU10)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen utifrån förslag i motioner om rattfylleri och olovlig körning.

Regeringen bör enligt uppmaningarna:

  • skyndsamt återkomma med ett lagförslag om skärpta straff för grova trafikbrott
  • återkomma till riksdagen med ett förslag om förbud mot så kallad eftersupning. Med eftersupning menas att en person som misstänks för rattfylleri, men som anträffats en stund efter körningen, har druckit alkohol först efter färden eller påstår att hen gjort det.

Besluten om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner.