Skärpta straff för knivbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 18 maj 2022

Betänkande: Skärpta straff för knivbrott

Betänkande 2021/22:JuU38

Ja till skärpta straff för knivbrott (JuU38)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta straff för knivbrott.

Förslagen innebär

  • att maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • införande av en särskild straffskala för så kallade oaktsamma knivbrott som ska kunna ge böter eller fängelse i högst sex månader
  • att straffskalan för grovt knivbrott ändras så att maxstraffet blir fängelse i högst två år istället för fängelse i högst ett år
  • att fler knivbrott ska kunna räknas som grova eftersom fler omständigheter ska kunna tas med i bedömningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.