Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 september 2022

Betänkande: Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

Betänkande 2005/06:SkU34

Skatt på flygresor (SkU34)

Det införs en skatt på flygresor. Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Om flygningen utförs av någon annan än ett flygföretag är denne skattskyldig.