Skatteförfarande och folkbokföring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 april 2022

Betänkande: Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2021/22:SkU17

Uppmaningar om folkräkning och säkring av biometriska data (SkU17)

Riksdagen riktade två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring.

Enligt uppmaningarna ska regeringen

  • fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning
  • återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter, en särskild form av personuppgifter, kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.

Förslagen om tillkännagivanden kom vid behandlingen av cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Detta med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, och att utredningar och beredningar redan pågår.