Skolans arbete med trygghet och studiero

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 juni 2022

Betänkande: Skolans arbete med trygghet och studiero

Betänkande 2021/22:UbU28

Ja till ökad trygghet och studiero i skolan (UbU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag för att öka tryggheten och studieron i skolan. Förslagen syftar till att nå högre kunskapsresultat och innebär bland annat att

  • all personal ska få göra det som är befogat för att öka studieron, till exempel att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar
  • det blir enklare för rektorn att besluta om avstängning och tillfällig placering inom och utanför skolan
  • användningen av mobiltelefoner i skolan regleras
  • ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.