Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 september 2022

Betänkande: Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Betänkande 2005/06:LU34

Barn skyddas genom att förmyndare registreras i vägtrafikregistret (LU34)

När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren och inte barnet. Det kan handla om felparkeringsavgifter och fordonsskatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2006. Vidare ändras föräldrabalken, bland annat när det gäller den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2006.