Socialavgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 maj 2022

Betänkande: Socialavgifter

Betänkande 2018/19:SfU15

Nej till motioner om socialavgifter (SfU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.