Socialförsäkringsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 april 2022

Betänkande: Socialförsäkringsfrågor

Betänkande 2019/20:SfU17

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU17)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.