Socialförsäkringsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 maj 2022

Betänkande: Socialförsäkringsfrågor

Betänkande 2021/22:SfU17

Myndigheter bör få större befogenheter att dela information med varandra (SfU17)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för att utreda bidragsfusk.

Riksdagen sa också nej till cirka 270 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör trygghetssystem för företagare och studenter, rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning med mera. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.