Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Socialtjänst- och barnfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 10 juni 2021

Betänkande: Socialtjänst- och barnfrågor

Betänkande 2020/21:SoU24

Flera uppmaningar till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor (SoU24)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar totalt 13 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor. Tillkännagivandena handlar om:

 • samarbetsmodell vid våldshändelser
 • ny socialtjänstlag
 • kompetenskrav för socialtjänstens personal
 • handledarstöd och introduktionsutbildningar
 • evidensbaserade metoder för socialtjänstens barnutredningar
 • översyn av anhörigstödet
 • sökbara orosanmälningar
 • studier angående våld med mera
 • placerade barns skolgång och hälsa
 • samarbete mellan vården, elevhälsan och socialtjänsten
 • riktlinjer för myndigheters bemötande av våldsutsatta barn och unga
 • barnperspektiv på skyddade boenden
 • nationella adoptioner och vårdnadsöverflyttning.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade cirka 460 förslag i motioner, främst från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till pågående arbeten i de frågor som förslagen berör.