Socialtjänst- och barnfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Flera uppmaningar till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor (SoU24)

Riksdagen riktade totalt 12 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor. Tillkännagivandena handlar om

 • samarbetsmodell vid våldshändelser
 • kompetenskrav för socialtjänstens personal
 • handledarstöd och introduktionsutbildningar
 • evidensbaserade metoder för socialtjänstens barnutredningar
 • översyn av anhörigstödet
 • sökbara orosanmälningar
 • studier angående våld, med mera
 • placerade barns skolgång och hälsa
 • samarbete mellan vården, elevhälsan och socialtjänsten
 • riktlinjer för myndigheters bemötande av våldsutsatta barn och unga
 • barnperspektiv på skyddade boenden
 • nationella adoptioner och vårdnadsöverflyttning.

Beslutet om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade cirka 460 förslag i motioner, främst från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till pågående arbeten i de frågor som förslagen berör.