Socialtjänstfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 17 augusti 2022

Betänkande: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2008/09:SoU16

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.