Spelfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 mars 2022

Betänkande: Spelfrågor

Betänkande 2019/20:KrU6

Regeringen bör skynda på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering (KrU6)

De regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Riksdagen anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020 och riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 70 motioner om spelfrågor från allmänna motionstiderna 2018 och 2019. Riksdagen sa nej till de övriga motionerna.