Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Ökade rättigheter för resenärer i kollektivtrafiken (CU9)

För att få fler att använda kollektivtrafiken stärks resenärernas rättigheter. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar som är längre än 20 minuter ska resenärer ha rätt till ersättning för rimliga kostnader för annan transport. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om trafikutbudet ändras efter köpet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.