Statlig organisation för handikappolitisk samordning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 oktober 2022

Betänkande: Statlig organisation för handikappolitisk samordning

Betänkande 2004/05:SOU24

Ny handikappmyndighet bildas (SoU24)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina planer att bilda en ny myndighet som ska samordna handikappolitiken och se till att de nationella målen genomförs. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.