Statliga garantier för att återställaförsäkringsskyddet för flygbolag m.fl.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Statliga försäkringsgarantier åt flygbolag (TU5)

Riksdagen gav, för att säkerställa fortsatt flygtrafik, regeringen i uppdrag att utfärda garantier för att återställa det försäkringsskydd för flygbolag och flygplatser som försäkringsmarknaden tidigare tillhandahöll. Orsaken är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet vid krigshandlingar och terrorism. Garantin bör komplettera de försäkringsskydd som marknaden erbjuder och ge ett försäkringsskydd på upp till 1 750 miljoner US dollar. Garantin ska tidsbegränsas till högst 30 dagar och vara avgiftsbelagd med en premie som i möjligaste mån avspeglar de risker som är förknippade med garantin.