Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Nya bötesstraff för felaktig återvinning av fartyg (MJU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning. Bestämmelserna innebär att fartygsägare kan få böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter när fartygets återvinningsplan upprättas. Driftsansvariga för återvinningsanläggningarna kan få böter om ett fartyg återvinns på ett annat sätt än vad som är bestämt enligt fartygets återvinningsplan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022.

Riksdagen har också behandlat cirka 220 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av förslagen ligger till grund för uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen beslutade att rikta till regeringen. Tillkännagivandena rör frågor om

  • klassificering av jordbruket
  • proportionalitetsprincipen och rätten till ersättning
  • äganderätten i beslut och ställningstaganden och utbetalning av ersättning vid beslut om formellt skydd
  • arbetet med grön infrastruktur
  • tidsfrist vid miljöprövning
  • djurskydds- och miljökrav vid offentlig upphandling av livsmedel
  • Århuskonventionens talerättsregler.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.