Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri (FöU3)

Försvarsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens initiativ till en strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri inom EU. Utskottet välkomnar initiativet och framhåller att en väl fungerande försvarsindustrimarknad är viktig för att uppfylla EU:s gemensamma åtaganden inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Riksdagen avslutade ärendet med detta.