Strategisk exportkontroll 2007

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 augusti 2022

Betänkande: Strategisk exportkontroll 2007

Betänkande 2007/08:UU7

Strategisk exportkontroll (UU7)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2007 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2007. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och i andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.