Studiestöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 maj 2022

Betänkande: Studiestöd

Betänkande 2018/19:UbU15

Nej till motioner om studiestöd (UbU15)

Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om studiestöd. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften.