Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Svensk marin insats ska höja säkerheten utanför Somalias kust (UFöU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Deltagandet ska inledas den 6 april 2013 och gälla en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer under högst fyra månader. Ställningstagandet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia är fortfarande omfattande, menar riksdagen. Det är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.