Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 september 2022

Betänkande: Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

Betänkande 2005/06:NU11

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (NU11)

Regeringen har redovisat för riksdagen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. Denna strategi antogs av Europeiska rådet vid ett möte i Lissabon i mars 2000 och har som mål att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.