Sveriges hantering av utsläppsrätter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 10 augusti 2022

Betänkande: Sveriges hantering av utsläppsrätter

Betänkande 2009/10:MJU21

Riksdagen bör besluta om överskottet av utsläppsrätter (MJU21)

Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras. Riksdagen uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.