Terrorism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 maj 2022

Betänkande: Terrorism

Betänkande 2021/22:JuU29

Nej till motioner om terrorism (JuU29)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar om terrorism och bland annat förebyggande arbete, återvändare, samt finansiering av terrorism. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom arbete redan pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.