Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Sanktioner mot Iran (UU3)

Riksdagen godkände regeringens beslut om sanktioner mot Iran. Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel med mera från Iran. De innebär också förbud mot att sälja eller tillhandahålla viss materiel och teknik, visst tekniskt eller finansiellt bistånd, vissa förmedlingstjänster och vissa investeringar utan tillstånd när det krävs ett sådant tillstånd enligt EG-förordningarna. De innebär även ett förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Iran. De flesta av sanktionerna är tvingande för FN:s medlemsstater. För att genomföra dem i EU har ministerrådet antagit två gemensamma ståndpunkter. Genom riksdagens godkännande kan Sverige tillämpa sanktionerna.