Totalförsvaret 2021-2025

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Betänkande

Totalförsvaret 2021-2025

Betänkande 2020/21:FöU4

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

  • ett övergripande mål för totalförsvaret
  • nya mål för det militära och civila försvaret
  • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
  • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
  • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.