Trafiknykterhetskontroller i hamnar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 augusti 2022

Betänkande: Trafiknykterhetskontroller i hamnar

Betänkande 2009/10:JuU29

Fler får kontrollera nykterhet i hamnar (JuU29)

Särskilt utsedda trafiknykterhetskontrollanter ska få rätt att stoppa fordon och kontrollera förarna vid hamnar. Nykterhetskontrollerna ska utföras vid färjornas ankomst genom utandningsprov. Arbetet ska ske under polisens ledning. Endast ordningsvakter eller väktare som genomgått en särskild kompletterande utbildning ska kunna bli trafiknykterhetskontrollanter. I dag är det bara poliser, bilinspektörer, tulltjänstemän och kustbevakare som får kontrollera nykterheten vid färjelägen. De nya reglerna gäller på försök under tre år - från den 1 juli 2010 till den 30 juni 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.