Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 september 2022

Betänkande: Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Betänkande 2005/06:SoU24

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (SoU24)

Regeringen har berättat för riksdagen hur arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen av riksdagens beslut genomfördes (se 1999/2000:SoU14 och 2003/2004:SoU2 ). Regeringen menar att arbetet har gått framåt när det gäller att öka tillgängligheten i samhället men att det återstår arbete innan tillgänglighetsmålen nås. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.