Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 14 december 2022

Betänkande: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2022/23:KrU1

16,7 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 16,7 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till bidrag till folkbildningen, cirka 4,3 miljarder kronor. Stöd till idrotten får cirka 2 miljarder kronor och bidrag till regional kulturverksamhet får cirka 1,7 miljarder kronor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ekonomiska bemyndiganden. Vidare sa riksdagen ja till en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och tilldelning av medel för 2023 för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt om justerad inriktning för Forum för levande historia. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen sa nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.