Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Lättare för ungdomar att köpa bostad första gången (CU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,8 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Statliga kreditgarantier införs för att göra det lättare för ungdomar och andra förstagångsköpare att köpa bostad. Det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus tas bort.