Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 11 augusti 2022

Betänkande: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2009/10:MJU1

Biologisk mångfald - centralt i miljöbudgeten (MJU1)

Under nästa år ska drygt 5,2 miljarder kronor gå till allmän miljö- och naturvård, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga drygt 1,7 miljarder på biologiskt mångfald, den enskilt största posten i miljöbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer. Särskilt prioriterat är också klimat och hav. Här handlar det bland om insatser för att skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet, cirka 370 miljoner ska gå till det ändamålet. Till miljöforskning ska cirka 633 miljoner avsättas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.