Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 17 december 2007

Betänkande: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Betänkande 2007/08:MJU2

Pengar till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2008. Det område som får mest pengar är livsmedelspolitiken, som i första hand omfattar jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av fiskepolitiken och konstaterar att det svenska yrkesfisket står inför flera problem. Många fiskebestånd är utanför biologiskt säkra gränser och kan komma att försvinna. Havsmiljön är utsatt för olika hot. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.