Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 december 2006

Betänkande: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)

Betänkande 2006/07:FiU3

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att anslagen för 2007 under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna ska uppgå till cirka 72,8 miljarder kronor. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Två motionsförslag avvisades med hänvisning till pågående utredningar. Det ena förslaget handlade om kommunalekonomisk utjämning och det andra om finansieringen av kommunernas insatser för personer med funktionshinder.