Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 december 2012

Betänkande: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2012/13:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 89 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2013. Det största anslaget är på 86 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.