Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 14 december 2001

Betänkande: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2001/02:UU2

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,74 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2002, 0,81 % för 2003 samt 0,86 % plus 200 miljoner kronor för 2004. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI helst till år 2005.