Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 juli 2022

Betänkande: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2011/12:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2012. De största anslagen går till läkemedelsförmåner, statlig assistansersättning och tandvårdsförmåner.

Riksdagen beslutade också att höja högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod och för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Beloppen inom högkostnadstrappan för läkemedel höjs proportionerligt lika mycket. Lagändringarna gäller från den 1 januari 2012. Riksdagen sa även här ja till regeringens förslag.