Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 november 2022

Betänkande: Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

Betänkande 2001/02:FIU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2002, med undantag för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ramen för 2002 för utgiftsområde 23 sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Detta eftersom riksdagen i ett annat ärende (2001/02:FiU11) beslutat att utbetalningarna av de för 2002 avsatta medlen för arealersättningar helt eller delvis tidigareläggas till 2001. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statens inkomster beräknas bli 732,7 miljarder för nästa år och statens utgifter 713,9 miljarder kronor, vilket innebär ett budgetöverskott om 18,8 miljarder kronor. Sveriges ekonomi står på en stabil grund vilket gör det möjligt att genomföra reformer och skattesänkningar för sammanlagt 44 miljarder kronor.