Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 23 november 2011

Betänkande: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2011/12:FiU1

Sammanfattning

Finansutskottet behandlar i detta betänkande – det s.k. rambetänkandet – regeringens finansplan, förslag till statens inkomster och utgifter 2012, förslag till fördelning av utgifterna på utgiftsområden samt förslag till utgiftstak 2012 och 2015. Också oppositionspartiernas förslag i motsvarande delar behandlas. När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramar för budgetens 27 utgiftsområden är dessa ramar styrande för riksdagens fortsatta behandling av anslagen.

Rambeslutet

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag på utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 084 miljarder kronor 2012 och till 1 123 miljarder kronor 2015. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om fördelning av utgifter